Home | Sitemap | Login

   

Peatland News

Title: Jabatan Perhutanan tubuh pasukan IAC hadapi kebakaran hutan
Date: 28-Feb-2018
Category: Peat fire - Malaysia
Source/Author: Utusan Borneo Sabah
Description: Jabatan Perhutanan Negeri Sabah menubuhkan pasukan Initial Attack Crew (IAC) untuk menghadapi kebakaran hutan.[ Back ] [ Print Friendly ]